logo
2009年 10月 23 期
 
 

醫師介紹
*
*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皮膚部主治醫師-詹智傑
內容下載
PDF
詹智傑醫師
* 專長︰
  皮膚感染症
濕疹
一般皮膚病
黴菌病
漢生病
* 現職︰
  臺大醫院皮膚部主治醫師
* 學、經歷︰
  台大醫學系
台灣駐馬拉威醫療團醫師
台大醫院皮膚部住院醫師
台大醫院皮膚部總醫師
台大醫院雲林分院皮膚部主治醫師
* 給病友的話:
  惱人難治的皮膚疾病,常是因為不足夠的治療期及似是而非的保養觀念。完整有耐心地配合醫師的治療計畫,才是照護自己皮膚的最佳方式。

 

 

 

top

 

 

 

 

 

 

 


健康電子報各內容及圖片均受中華民國著作權法及相關法令保護,非經臺大醫院及作者同意前不得轉載、重製、散佈、改作、轉貼、播送等行為,以免觸法。
國立臺灣大學醫學院附設醫院  地址:臺北市中山南路7號  電話:(02) 23123456